KREMACJA

Coraz częstszą formą pogrzebu jest kremacja osoby zmarłej. Wynika to  w dużej mierze z zajętości grobów rodzinnych w sposób tradycyjny. Urny z prochami osoby zmarłej można dochować do warstwy izolacyjnej (pod płytą nagrobka), nie naruszając szczątków osób pochowanych w danym grobie. To rozwiązanie pozwala nam na chowanie wielu członków rodziny w jednym miejscu.

Czytaj więcej