KREMACJA

Coraz częstszą formą pogrzebu jest kremacja osoby zmarłej. Wynika to  w dużej mierze z zajętości grobów rodzinnych w sposób tradycyjny. Urny z prochami osoby zmarłej można dochować do warstwy izolacyjnej (pod płytą nagrobka), nie naruszając szczątków osób pochowanych w danym grobie. To rozwiązanie pozwala nam na chowanie wielu członków rodziny w jednym miejscu.

Ważne informacje

  • Kościół Katolicki zaleca, aby msza pożegnalna odbyła się przy ciele zmarłego, a kremację wykonano po mszy pogrzebowej.
  • ciało przed kremacją jest przygotowane tak samo jak do pogrzebu tradycyjnego oraz umieszczone w trumnie kremacyjnej
  • należy dokonać identyfikacji osoby zmarłej 
  • przed kremacją organizowane jest pożegnanie, tak, jak ma to miejsce podczas pogrzebu tradycyjnego
  • kremacja odbywa się w drewnianej, nielakierowanej i pozbawionej metalowych okuć trumnie lub specjalnej, przystosowanej do kremacji trumny tekturowej
  • prochy po kremacji umieszczane się w urnie wcześniej wybranej przez rodzinę
  • jeśli osoba zmarła posiada rozrusznik serca, należy o tym bezwzględnie powiadomić zakład pogrzebowy, gdyż musi on być poddany zabiegowi jego usunięcia