TADEUSZ FIJAŁ

Dnia 21 grudnia 2023 roku zmarł w wieku 83 lat
Nasz Najukochańszy Mąż, Tata, Teść i Dziadek

Tadeusz Fijał

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
29 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 12:00
w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Rzymowskiego 35,
po której nastąpi odprowadzenie zmarłego
na Cmentarz Komunalny w Antoninowie.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

ŻONA, DZIECI, ZIĘĆ, WNUKI