PORADNIK w chwili śmierci bliskiej osoby.

Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Postępowanie w przypadku śmierci osoby bliskiej:

 

WEZWAĆ LEKARZA

  • W przypadku śmierci w domu – należy wezwać lekarza, który potwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu.
  • W przypadku śmierci w szpitalu – należy odebrać Kartę Zgonu ze szpitala.
  • W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – należy uzyskać zgodę na wydanie ciała z Prokuratury.

KONTAKT TELEFONICZNY

Drugim krokiem jest kontakt telefoniczny z Zakładem Pogrzebowym TOBIASZ pod całodobowymi numerami telefonów:

22 737 05 10

691 193 581

Przekażemy Państwu wszystkie niezbędne informacje, jakich na tym etapie będą Państwo potrzebowali. Jeśli zgon nastąpił w domu, to proszę nas poinformować, czy był już lekarz i czy wystawił kartę zgonu. Podać adres i numer telefonu kontaktowego w celu odebrania ciała zmarłego.

SPOTKANIE

Zapraszamy do biura, które mieści się w Warszawie przy ul. Gintrowskiego 35 (dawna ul. Rzymowskiego) w dolnym kościele, w godzinach urzędowania lub o dogodnej dla Państwa godzinie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Jeśli Państwo sobie tego życzą, w szczególnych przypadkach (np. osoba starsza) możemy przyjechać  w celu załatwienia formalności do Państwa. Podczas kontaktu telefonicznego wystarczy wyrazić prośbę o przybycie jednego z naszych pracowników pod wskazany adres (Usługa MOBILNE BIURO na przykład w Państwa miejscu zamieszkania). 

Osoba zlecająca pogrzeb może upoważnić zakład pogrzebowy do obioru zasiłku pogrzebowego z ZUS i MSWiA.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Do załatwienia formalności pogrzebowych:

  1. Karta Zgonu (wystawiana przez lekarza, konieczna do uzyskania Aktu Zgonu oraz pochowania zmarłego)
  2. Akt Zgonu (dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego).
  3. Dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi pogrzebowej.
  4. Podanie o dochowanie – zgoda osób, które posiadają prawo do grobu

Do załatwienia zasiłku pogrzebowego:

  1. Legitymacja emeryta/rencisty – jeśli osoba zmarła pobierała świadczenia z ZUS-u, MSWiA
  2. Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej – jeśli była zatrudniona.
  3. W niektórych przypadkach będą również potrzebne inne dokumenty – o takiej konieczności zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.