EKSHUMACJA

 Zgodnie z prawem krajowym i nakazami sanepidu ekshumacje wykonuje się w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

Ekshumacja to proces przeniesienia ciała ludzkiego lub jego doczesnych szczątków z jednego miejsca pochówku do innego. Istnieje również możliwość spopielenia ekshumowanych szczątków i dochowania w nowym miejscu prochów w urnie. Otwarcie grobu każdorazowo ma miejsce w obecności zarządcy cmentarza lub osoby przez niego wydelegowanej, inspektora sanepidu i przedstawiciela naszego zakładu pogrzebowego.