ZBIGNIEW ROGOWSKI

Dnia 21 stycznia 2024 roku zmarł w wieku 59 lat
Nasz Kochany Tata i Brat

Zbigniew Rogowski

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
26 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 12:00
w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Rzymowskiego 35,
po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu
na Cmentarz Warszawa Pyry, ul. Farbiarska 30.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

CÓRKA i BRAT z RODZINĄ