Janina Małyszek

Dnia 20 października 2023 roku zmarła w wieku 88 lat
Nasza Najukochańsza Siostra, Mama i Babcia

Janina Małyszek

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
30 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 12:00
w kościele pw. Św. Elżbiety, Powsin, ul. Przyczółkowa 29,
po której nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu
na cmentarz miejscowy.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

RODZEŃSTWO, SYN i CÓRKA z RODZINAMI.