EUGENIUSZ GAZDA

Dnia 10 marca 2024 roku zmarł w wieku 94 lat
Nasz Ukochany

Ś.P.

Eugeniusz Gazda

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
15 marca 2024 roku (piątek) o godz. 12:00
w kościele pw. Świętej Trójcy w Chynowie,
po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego
do grobu rodzinnego na Cmentarz Parafialny.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

CÓRKA, WNUKI i PRAWNUCZKA