JANUSZ BURZYŃSKI

Dnia 8 listopada 2023 roku zmarł w wieku 69 lat

S.P.

Janusz Burzyński

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
15 listopada 2023 roku (środa) o godz. 12:00
w kościele pw. Św. Boromeusza, ul. Powązkowska 14,
po której nastąpi odprowadzenie zmarłego
do grobu rodzinnego na Cmentarz Stare Powązki.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

BRAT z RODZINĄ