KRZYSZTOF BURZYŃSKI

Dnia 18 grudnia 2023 roku zmarł w wieku 39 lat
Nasz Kochany Syn, Tata i Brat

Krzysztof  Burzyński

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona
3 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 12:00
w Sali A na Cmentarzu Północnym, ul. Wóycickiego 14,
po której nastąpi odprowadzenie zmarłego
do grobu na cmentarz miejscowy.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

RODZICE, SYN i SIOSTRA z RODZINĄ