KREMACJA

Coraz częstszą formą pogrzebu jest kremacja osoby zmarłej. Wynika to  w dużej mierze z zajętości grobów rodzinnych w sposób tradycyjny. Urny z prochami osoby zmarłej można dochować do warstwy izolacyjnej (pod płytą nagrobka), nie naruszając szczątków osób pochowanych w danym grobie. To rozwiązanie pozwala nam na chowanie wielu członków rodziny w jednym miejscu.

Czytaj więcej

POGRZEB TRADYCYJNY

Pogrzeb tradycyjny (trumnowy) – w naszej tradycji jest to najczęstsza forma pożegnania zmarłych bliskich nam osób. Ceremonia pogrzebowa może być zarówno wyznaniowa, jak i świecka. Obydwie te uroczystości zazwyczaj poprzedza część pożegnania. Jest to wystawienie trumny z wcześniej ubranym i przygotowanym ciałem osoby zmarłej w kaplicy pożegnań, gdzie najbliższa rodzina, znajomi i przyjaciele mają czas na ostatnie spotkanie z odchodzącym. Następnie żałobnicy udają się na ceremonię wyznaniową (msza św.), po której towarzyszą w odprowadzeniu osoby zmarłej na cmentarz.

Czytaj więcej