KOSZTY POGRZEBU

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy możliwość organizacji pogrzebu bezgotówkowego. Taka forma obsługi uroczystości dotyczy wszystkich rodzajów pochówków i służy Państwa wygodzie.

Zakres usług dostosowujemy do indywidualnych Państwa potrzeb tak, aby każdy – pomimo zetknięcia się ze śmiercią osoby bliskiej, był  zadowolony, spokojny o przebieg i jakość ceremonii.

Zakład Usług Pogrzebowych „TOBIASZ” prowadząc elastyczną formę swoich usług jest w stanie zorganizować i przeprowadzić ceremonię pogrzebową Najbliższych w kwocie objętej gwarancją do wysokości wypłaty z ZUS – zasiłek pogrzebowy; obecnie wynosi 4 tysiące złotych. Głównym elementem zmieniającym wartość usługi, jest wybór trumny.  Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty na które się Państwo zdecydujecie w celu bardziej wystawnej formy pogrzebu, będą regulowane dopiero do trzech dni roboczych po uroczystości. W koszty zakładu pogrzebowego nie wlicza się kosztów zarządów cmentarzy, murarzy na cmentarzach oraz oprawy liturgicznej, bądź świeckiej, których to wysokość nie jest od nas zależna. Niemniej jednak powyższe formalności w Państwa imieniu również załatwiamy.